ELBIL-LADING

Sameiet Jessheimhagen

Mai 2019 - Juni 2019

Infrastruktur for lading av elbil på 137 parkeringsplasser med løsning fra  www.zaptec.no og komunikasjon på wi-fi.

Sameiet Jessheim Hageby 2

Oktober 2019 - November 2019

Infrastruktur for lading av elbil til på omtrent 130 parkeringsplasser. 

Sameiet Jessheim Hageby 3

August 2019 - September 2019

Infrastruktur for lading av elbil på omtrent 100 parkeringsplasser. 

Sameiet Tellusvegen

April 2019 - Mai 2019

Infrastruktur for lading av elbil på ca 90 parkeringsplasser i utendørs parkeringsanlegg.

 

© Copyright PSV Elektro