NYE REGLER FRA 2021: De som bor i sameie eller borettslag, har krav på ladepunkt ved parkering

Har du fast parkering i ditt sameie/borettslag, men mangler ladestasjon til elbilen din? Da er dette av interesse for deg. 

F.O.M. 01.01.2021 har det vært et krav om at borettslag og sameier skal ha tilrettelagt infrastruktur for lading av elbil ved parkering. 

Det betyr derimot ikke at du får rett til parkeringsplass hvis du ikke allerede har det. Menhar du parkeringsplass så kan du nå kreve at det tilrettelegges strøm for lading.

Borettslaget/sameiet skal etter nye regler dekke kostnadene for infrastruktur for ladere, slik at det blir klargjort med strøm frem til hver parkeringsplass.

Hvis det ikke er faste parkeringsplasser så skal også borettslag/sameie dekke kostnadene for installering og montering av hver lader, men selve strømforbruket skal dekkes av hver bruker.

Hvis det er faste parkeringsplasser, så må eieren selv dekke kostnadene for installering og montering, samt strømforbruk – siden laderen da ikke kan brukes av andre.


MEN: selv om det nå er krav om at det skal etableres ladepunkter, så kan likevel styret si nei. Så før du går all in for montering av lader må det fortsatt godkjennes i styret. Om kostnadene er for høye kan de f.eks heller si ja til ladestasjoner på et fellesområde.

Skaff derfor pristilbud fra elektriker så man har alle kostnader på bordet før en setter i gang. Og i så fall er vi i PSV elektro her for å hjelpe. Etter å ha tilrettelagt for godt over tusen ladestasjoner i alle mulige borettslag og sameier har vi god kontroll på hva som trengs.

© Copyright PSV Elektro