Ledelse og Virksomhetsrådgivning

PSV elektro har medarbeidere med bred lederbakgrunn fra ledergruppene og linjeledelse i de største tekniske entreprenørene i Norge. Vi har lang erfaring med strategiarbeid og strategiimplementering, fusjonsprosesser, endringsledelse, og kulturbygging i forbindelse med større organisasjonsendringer.

Vi har også erfaring med prosesser knyttet mot M&A, spesielt knyttet mot selskaper innen de tekniske fagene i byggebransjen.

Rådgivning virksomhetsforbedring

Alle tekniske entreprenører opplever i varierende grad prosjekter som ikke lykkes.
Organisasjonens evne til å levere gjentakende gode prosjekter og unngå de store tapsprosjektene avgjør om virksomheter lykkes.
Økt profesjonalitet i håndtering av usikre prosjekter er en investering i virksomhetens evne til å styre og oppnå sine mål.
Tydelig og konkret organisering og styring, definerte beslutningsprosesser, rett kompetanse og riktige støtteverktøy gir økt forutsigbarhet og godt samspill mellom ledelse og prosjektene.

Med lang og bred erfaring har vi de riktige forutsetningene for være en god rådgiver i forbedring av prosjektorienterte tekniske entreprenører. Kontakt oss for en gjennomgang av deres behov og hva vi kan bidra med for forbedringer.

Management for hire

Management for hire innebærer at vi påtar oss lederoppgaver for en virksomhet i en begrenset periode. I tillegg kan Management for hire innebære midlertidig lederansvar for ett resultatområde eller én funksjon. Et typisk konsulentoppdrag innen Management for Hire varer gjerne 6 – 12 måneder.

Når er det aktuelt å engasjere en midlertidig leder?
I situasjoner der det er behov for spesiell kompetanse og erfaring, for eksempel ved

  • Bedrifts-/endringsledelse
  • Ledelse av et større prosjekt eller en omstillingsprosess
  • Etablering/oppkjøp av en ny virksomhet eller avhending av en eksisterende
  • Restrukturere hele eller deler av virksomheten
  • Ved behov for midlertidig lederkapasitet.

Det kan skyldes at nåværende leder slutter på kort varsel eller at behovet oppstår på grunn av sykdom, permisjon eller lignende. Det er da viktig å holde kontinuitet i ledelsen og innestå for at ledelsesfunksjonen ivaretas samt ha fokus på lønnsomhet og forbedringspotensiale.

En Management for hire-løsning gir ro rundt lederutvelgelsen, samtidig som en temporær leder kan se bedriften med friske øyne og gi bedriften råd om mulige forbedringer.

Kunder og referanser

Oppdragsgiver - Sønnico
Midlertidig regionsdirektør øst – Høst 2018 til vinter 2019
Midlertidig regionsdirektør sør – Vinter 2019


© Copyright PSV Elektro