13. August, 2018 møttes fire mann på det som ble første dag for bedriften PSV Elektro. Vi hadde store ambisjoner, men ingen kunder og ingen jobber. 

Gjennom de tre årene som er gått siden den gang har vi samlet opp flere vellykkede prosjekter og fornøyde kunder under beltet. Vi har også mer enn firedoblet antall mann på huset ved å gå fra 4, til 19.

Verdiene våres er fortsatt de samme. FEKT; står for forretningsorientert, effektiv, kompetent og sist men ikke minst, tillit. Vi har en tydelig arbeidskultur som bygger på profesjonalitet gjennom tillit, ærlighet, pålitelighet og profesjonell opptreden. Vi tar ansvar og holder det vi lover, med en positiv innstilling. Det er slik vi bygger tillit hos kunden.

Et samfunnsansvar som har vært viktig for oss hele veien er å ta inn lærlinger, og det første kullet begynte sommeren 2019. De nærmer seg nå slutten på tiden som lærlinger, men vi har fått inn flere nye og vil fortsette med dette. Ikke bare fordi dette er en flott måte å rekruttere, men også fordi vi har stor stolthet i å være en trygg, engasjerende og givende læreplass for de unge lovende. 

PSV som merkevare har på tre år blitt tydeligere også. Vi har satt et proaktivt standpunkt for det grønne skiftet og pusher dette kontinuerlig ved å foreslå de mest bærekraftige løsningene, i tillegg til produkter som solceller og markedets beste ladeløsninger for elbil. Vi kan gledelig nevne at vi selv har økt bilparken vår fra 2 til 7 biler, hvorav 4 av 7 er elektriske. 

Erfaringen siden oppstart er som vi forventet. Hardt arbeid og en proaktiv tilnærming til kundene gir resultater. Man må bygge sten på sten og det er alltid viktig å levere kvalitet og service til alle kunder, store som små. Ved å kombinere prosjekt, service og elektro som er vår kjerne sikrer vi kunden muligheten til å benytte oss i alle ledd av oppdraget og gjennom hele produktets levetid. Slik kan de alltid stole på oss. 

Avsluttende vil vi takke alle som har tatt del i reisen vår så langt. Vi er utrolig fornøyde med utviklingen vi har hatt og går enda sterkere inn i de neste tre årene. 

Hipp! Hipp! Hurra!


© Copyright PSV Elektro