Prosjekt og byggeledelse

  • Planlegging / Styring

  • Prosjekt- og prosjekteringsledelse

  • Prosjektadministrasjon

PSV elektro sin viktigste ressurs er våre medarbeidere som med sin kompetanse, sin erfaring, og sine holdninger vil bidra til en sterk og profesjonell forretningskultur.

Det PSV selger er løsningskompetanse, og vi har begrenset kapital binding og ressurser knyttet opp i maskiner og utstyr.

PSV sine medarbeidere har følgende kompetanse som vil bidra til at vi lykkes sammen med deg som kunde.

  • Ledelse med bred bransje og ledererfaring fra de største norske selskapene innen elektro og tekniske fag.
  • Prosjekt ledere med lang erfaring fra store og middels store komplekse elektro prosjekter i på Oslo lufthavn og i Ullensaker for øvrig.
  • Prosjekt ledere med bred prosjekteringsbakgrunn og kalkyle bakgrunn. Dette er avgjørende faktorer i tilbudsarbeid og planlegging/gjennomførings fasen på prosjekter
  • Meget dyktige produksjonsledere og baser med bred erfaring fra forskjellige typer prosjekter. Spesielt på Oslo lufthavn.

 

Prosjektledelse elektro og automasjon

PSV elektro leverer prosjektledelse av elektro og automasjons prosjekter for byggherrer og entreprenører. Med lang og bred erfaring i faget kan vi styre ditt prosjekt med kontroll på HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi.

Prosjekteringsledelse elektro og automasjon

PSV elektro leverer prosjekteringsledelse av elektro og automasjons prosjekter for byggherrer og entreprenører. Med lang og bred erfaring i faget kan vi styre og sikre prosjekteringen i ditt prosjekt med kontroll på kvalitet, fremdrift og økonomi.

ITB Koordinator

PSV elektro bistår byggherrer og totalentreprenører med tverrfaglig koordinering av tekniske installasjoner i bygg. Vi jobber etter skjematikken i NS 3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, (ITB), for å kvalitetssikre samspillet mellom de tekniske leveranser og funksjoner i bygg.

Kunder og referanser

Oppdragsgiver - ÅFA 
Bidrag med 2 stk byggeledere elektro til Nye nasjonalmuseet fra 2018 til 2020

Oppgdragsgiver - Oneco 
Anleggsleder - Kongensgt 21 – 2019
Anleggsleder - The HUB – 2019

Oppdragsgiver - Sønnico
HMS ansvarlig elektro på Green mountain - 2019

© Copyright PSV Elektro