PSV elektro søker etter prosjektleder elektroPSV Elektro er ett nyetablert firma med forretningsadresse i Trondheimsveien 116 på Jessheim.

PSV elektro vil gjennom sin kompetanse, erfaring og proaktive kundetilnærming bidra til økt kundeverdi når det gjelder prosjekter, service og vedlikehold av elektrotekniske installasjoner innen alle våre kundesegmenter.

Kvalifisert prosjektledelse og produksjon er en forutsetning for at et prosjekt skal lykkes. PSV elektro vil bidra til god prosjekt gjennomføring for våre kunder ved sin erfaring innen prosjektledelse og prosjekt gjennomføring på elektroprosjekter.

Vi har omfattende erfaring med ledelse og gjennomføring av komplekse prosjekter med ulik størrelse og omfang. Som prosjektleder hos oss blir du en del av ett meget kompetent team med bred og lang erfaring.
Ett av våre forretningsområder er utleie av prosjektledelse, byggeledelse, og ITB koordinering til byggherreorganisasjoner, Rådgivning og konsulent selskaper, total entreprenører og elektroentreprenører. Her vil du få anledning til å utvikle deg og jobbe med prosjektledelse og byggeledelse i store komplekse prosjekter i Oslo-området.
I tillegg til dette utfører vi komplette elektroprosjekter i egen regi for våre kunder, primært i Ullensaker og tilstøtende kommuner.

Den mest attraktive arbeidsgiveren
PSV elektro skal være markedets mest attraktive arbeidsgiver. Vi skal bygge opp godt internt miljø hvor alle blir sett, alle er like viktig, og alle gleder seg til å gå på jobb.
Vi skal ha fokus på en uformell og samlende tone på jobb, involvering og informasjon. Fellesskap og sosiale aktiviteter for alle.
Vi skal ha det gøy i sammen, og vi skal levere i sammen

Ingen arbeidsskader
Ingen medarbeidere i PSV elektro skal rammes av fysisk eller psykisk sykdom på grunn av arbeidet. PSV elektro har en målsetning om en H1 faktor på 0.
HMS skal ha høyt fokus i alle deler av virksomheten, og det vil gjennomsyre våre holdninger og kultur.
Viktigste ansvar og arbeidsoppgaver:
• Tilbudsarbeid
• Kundekontakt og salg
• Lede og følge opp prosjekter fra start til slutt
• Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter
• Oppfølging av underleverandører/partnere
• HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning (høyskole/ingeniør/teknisk fagskole) - erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
• Fagbrev som elektromontør gr. L eller S
• Erfaring innen elektrofaget og gjennomføring av prosjekter
• God økonomisk forståelse
• Strukturert samt evnen til å holde frister
• Evne til å lede medarbeidere mot felles mål gjennom god kommunikasjon og motivasjon
Vi kan tilby:
• En spennende stilling i en offensiv bedrift i vekst.
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Gode og effektive datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Konkurransedyktig lønn og bonusordning
• God forsikring og pensjonsordning
Alle søkere vil behandles konfidensielt. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til samtale fortløpende.
Høres dette spennende ut, kontakt daglig leder Ketil Thorsen på mobil 901 83 894 eller mail
ketil.thorsen@psvelektro.no


© Copyright PSV Elektro