Samtale Med en Lærling

Bak en hver dyktig fagarbeider ligger en periode som lærling hvor vedkommende får bli kjent med faget i praksis. Og bak en hver dyktig fagarbeider ligger en bedrift som tilrettelegger for å gi den best mulige opplæringen.

Vi lurte på hva Stefan, som er godt inn i sitt andre år hos oss, synes om å være lærling.

     Jeg er ganske gira, forteller Stefan der vi sitter på en plankehaug utenfor et nytt industribygg på Gardemoen hvor han er med som lærling.

Ja, er du fornøyd?

     Ja, kjempefornøyd. Virkelig. Folka er jo bare helt herlige. Jeg har jo kompiser som på en måte… Ja— de får ikke sånne jobber og muligheter som det her da. Litt mer store bygg og variasjon.

Føler du deg som en kollega eller lærling, og er det noe PSV kunne gjort bedre?

     Jeg føler meg som en kollega egentlig, og opplæringen jeg har fått i firmaet… Det kan jeg ikke klage på det i det hele tatt.

Visste du at du ville bli elektriker?

     Ikke egentlig, men det var noe med det praktiske som var så gøy da — å få ting til og fungere! Jeg er ikke noen teori-type. Når du faktisk gjør noe og ikke bare "hører om det", så får du det på en måte i henda.

Synes du at du får tillit ute på prosjekt?

     Ja, vi slippes jo fri teknisk sett. Vi får en oppgave, så gjør vi ferdig oppgaven. Ja jeg spør jo av og til for å forsikre meg, men det kommer lettere med erfaringen du har etter to år.-

-Prosjektering fikk jeg også prøvd da jeg startet her. Jeg og prosjektleder satt inne på kontoret og satt opp. Jeg fikk lov å prosjektere det ene tømmerhuset på Jessheim som vi jobba på. Det var ganske kult.

Så du har det gøy på jobb?

     Jeg har det kjempegøy. Jeg har vært her i snart to år og det er ikke sånn at jeg står opp om morgenen å gruer meg akkurat. Jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag jeg.

Tror du at du vil fortsette her?

     Ja, hundre prosent.

(Stefan ute på prosjekt)

Kunsten å tilrettelegge 

Det gledes å høre om hvordan Stefan opplever det å være lærling hos oss. Det er mange kronikker og kommentarer ute å går om dagen som setter søkelyset på et stort generasjonsproblem — nemlig mangelen på unge som velger å utdanne seg som fagarbeidere.

Foreldre som sitter med en oppfatning om at en master på en eller annen måte er mer verdt enn et fagbrev. At deres barn er “for god” til å “bare bli fagarbeider". Elever som ønsker å gå elektro, men får høre at “med deres karakterer bør de gå inn i juss", eller økonomi, eller akademia osv. Dette er heldigvis ikke riktig, men kun grunnløse fordommer.

I realiteten er det mange grunner til å bli fagarbeider. Du kommer deg tidlig ut i arbeid, mange slipper studielån, du får lære et fag som er essensielt for et moderne samfunn, lønnen er bra og du har mulighet til å starte egen bedrift. Men vi må jobbe kollektivt for å fjerne fordommer og tilrettelegge for økt interesse. Derfor var det interessant å høre noen tanker rundt tema fra vår egne daglige leder, Ketil Thorsen. 

"Som bedrift har vi også ett samfunnsansvar"

     For oss som bedrift er det avgjørende å ha lærlinger for å utvikle gode fagfolk som vi har glede og nytte av i industriens videre utvikling, forteller Ketil før han fortsetter.  Som bedrift har vi også ett samfunnsansvar. Gjennom å hjelpe ungdom frem til en god fagutdannelse bidrar vi til dette ansvaret gjennom fagopplæringen.

Hvordan tilrettelegger dere for at lærlingene har det bra?

     Vi tilrettelegger i den forstand at de er med på prosjekter fra A til Å. Vi følger dem opp fortløpende og er bevisst på å gi tilbakemelding på det de gjør, samt gi dem trygghet til å spørre om råd og veiledning. Videre legger vi vekt på et sikkert og godt arbeidsmiljø som gir lærlingen trygghet. Gjennom gradvis større ansvar vokser de også, pluss at de utvikler en stolthet til arbeidet og bedriften.

Stefan nevnte han følte seg heldig med firmaet han havnet i og sammenlignet seg med kamerater som mente de ikke fikk nok erfaring og ansvar. Hva gjør dere for at lærlingene sikres en solid utvikling?

-

-      I PSV elektro legger vi vekt på at lærlingene får med seg bredden i faget. Vi har mindre og mellomstore prosjekter hvor de er med fra begynnelse til slutt. Dette gjør at de får god opplæring innen alle deler av faget. Vi er også bevisst på å gi dem gode holdninger til opptreden og faglig god utførelse. Vi ser at lærlingene vokser på det og få ansvar og tillit.

Det er mye snakk om at vi i dag ikke har nok studenter som tar fagbrev. Har du noen tanker rundt hva skolene og andre instanser kan gjøre for å forbedre dette?

     Jeg mener at både foreldre og skole kan bidra til at flere ungdommer velger en fagutdanning. Ikke bare innen elektro, men innen alle tekniske og byggrelaterte fag.  Foreldre bør være mer bevisst på alle mulighetene som ligger her, og gjennom dette være positive til ungdom som vurderer en fagutdanning. På ungdomsskolen bør fokus på fagutdanning komme mye sterkere frem. Ved karriereveiledning o.l. kan skolene bli flinkere til å trekke inn krefter fra fagmiljøene for å informere om disse mulighetene.

Spesielt bør man her ha mer fokus på muligheter for jenter også. Alle fag innen elektro, teknikk og bygg ønsker at flere jenter skal velge denne retningen for å få ett bredere mangfold mellom kjønnene.

Videre bør de forskjellige bransjeorganisasjonene sammen med myndighetene være enda flinkere til å reklamere og synliggjøre mulighetene innen disse fagene og oppfordre flere til å velge en fagretning.

(En av våre andre lærlinger, Florent, i høyden ute på prosjekt)

© Copyright PSV Elektro