Service og rammeavtale

Service eller rammeavtale for å opprettholde verdien av elektriske anlegg

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med PSV elektro vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap. Vi kommer med anbefalinger til deg som kunde, basert på dine behov. Vi tar vare på ditt anlegg som om det skulle vært vårt eget.
Vi er opptatt av å utvikle relasjonen mellom leverandør og kunde, for å skape ett langvarig samarbeidsforhold – der dine behov er i sentrum.

Best på service

Vi utfører alle typer oppdrag for privatmarkedet, næringslivet og det offentlige. PSV elektro består av servicemontører med fagbrev innen el-installasjon og telekommunikasjon. Våre ser disponerer velutstyrte servicebiler og er raskt på stedet når vi rykker ut på oppdrag.

Vi møter gjerne hos kunden for å gi pristilbud, bistå med prosjektering eller komme med gode og fremtidsrettede forslag til løsninger på installasjonene. 

Vi tilbyr drift og vedlikehold av blant annet:
 • Data/tele/fiber
 • Nødstrøm/UPS
 • Brann- og nødlys
 • Adgangskontroll
 • Porttelefon og ITV
 • Ladeanlegg for elbil

Gjennom vår erfaring med drift og vedlikehold av alle typer tekniske bygnings-installasjoner, vet vi at kundene våre har svært ulike behov.

PSV elektro tilbyr fleksible service-, vedlikeholds- og rammeavtaler. Vi tar alltid utgangspunkt i den enkelte kundes unike situasjon. Det betyr at vi kan tilby en avtale som er tilpasset deg - uavhengig av størrelse og omfang på eiendomsmassen, type bygg eller krav til beredskap.

 • Kostnadsfri kartlegging
 • Skriftlig rapport etter alle servicebesøk
 • Gjensidig avklaring av behov og forventninger
 • Hjelp til å planlegge utskiftninger og vedlikehold
 • SLA som beskriver responstid, ansvarsforhold og lovet ytelse

En service- og rammeavtale skaper trygghet

Ved å bruke en fast leverandør vil du få ett sikrere anlegg, og du vil være trygg på at det kun er kvalifisert personell som jobber med det elektriske hos deg. Du vil få en elektriker som kjenner dine behov og ditt elektriske anlegg – og som tar ansvar for at nødvendig dokumentasjon er oppdatert.


En service- og rammeavtale kan gi bedre lønnsomhet

En service- og rammeavtale sikrer forutsigbarhet for begge parter, og derfor vil du også oppnå konkurransedyktige betingelser. Du vil få høyeste prioritet ved utførelse av dine prosjekter eller dersom du skulle oppleve å få akutte behov.

© Copyright PSV Elektro