top of page

En serviceavtale med PSV elektro gjør hverdagen enklere for deg som eier, forvalter eller er bruker av en eiendom.

Gjennom regelmessig tilsyn og vedlikehold kan PSV elektro hjelpe til med å redusere løpende driftskostnader og samtidig øke driftssikkerheten.

 

Noen typiske eksempler på serviceoppdrag er kontroll av elektriske anlegg, kontroll av brannvarsling og nødlys anlegg. Vi tilbyr også gjennomgang av dine elektrotekniske installasjoner og kan gjennom en kartlegging tilby energiøkonomiserende tiltak i anlegget.

 

Vi tilbyr også rammeavtaler som kan benyttes til avrop av elektrotekniske arbeider når dere har behov for det.

Alle våre kunder med serviceavtaler og rammeavtaler vil bli prioritert høyt hos oss.


Serviceavtale – drift og vedlikehold av eiendom

Ved inngåelse av en serviceavtale kan du føle deg trygg på at de elektrotekniske installasjonene i bygningen blir ivaretatt.

Med regelmessig kontroll og vedlikehold av anlegget blir totalkostnaden redusert og driftssikkerheten øker.

Vi bidrar også med tips til hvordan dere kan bli mer energieffektive.

 

  • Dere får færre akutte utrykninger

  • Dere får forslag på energireduserende tiltak

  • Dere får høyere driftssikkerhet

  • Dere får forslag til forbedringer

Rammeavtale

Når du inngår en rammeavtale får du en profesjonell partner for reparasjon, vedlikehold og utbedringer.

PSV elektro gir rask respons til sine avtalekunder. Rammeavtaler gir forutsigbare priser basert på definerte timesatser og materialpriser.

 

  • Dere får en profesjonell partner

  • Dere får raske responstider

  • Dere får høy kvalitet på leveransen

Små prosjekter – renovering og ombygging

Vi utfører også mindre prosjekter innen renovering og ombygging til fast pris.

Våre servicemontører har høyt servicenivå og er vant med å arbeide i miljøer der annen aktivitet pågår parallelt.

Det er en selvfølgelighet for våre servicemontører å ta hensyn til kundens virksomhet.

 

  • Dere får fast og forutsigbar pris

  • Dere får dedikerte servicemontører

  • Dere får høy servicegrad

næring service 1.jpg
næring service 2.JPG
næring service 3.JPG
bottom of page