top of page

PSV elektro sin viktigste ressurs er våre dyktige medarbeidere som innehar høy kompetanse, bred erfaring og sterk arbeidsmoral.

Vi selger løsningskompetanse, og vi har begrenset kapital binding og ressurser knyttet opp i maskiner og utstyr.

Våre medarbeidere innenfor feltet byggeledelse og prosjektledelse stiller med følgende erfaring: 

  • Ledelse med bred bransje- og ledererfaring fra de største norske selskapene innen elektro og tekniske fag.

  • Prosjektledere med lang erfaring, fra store og middels store komplekse elektroprosjekter, spesielt på Oslo lufthavn men og i øvrige Ullensaker.

  • Prosjektledere med bred prosjekteringsbakgrunn og kalkyle bakgrunn. 

  • Meget dyktige produksjonsledere og baser med lang erfaring fra en mengde ulike prosjekter.

byggeledelse 2.JPG
byggeledelse 1.JPG
byggeledelse 3.JPG
bottom of page